Haymarket specialiseert zich in de herontwikkeling van complexe eigendommen

met bestaande retailfuncties. In overleg met de eigenaar, retailer en andere stakeholders

onderzoeken wij de mogelijke oplossingen om tot een uitvoerbare bouwvergunning te komen.

Daarbij werken wij met een kwalitatieve benadering die de verschillende belangen

in kaart brengt en in een projectopzet verzoent.

TERLINDEN WESTERLO

TABAKSFABRIEK ARENDONK

Onze expertise

Haymarket beschikt over een netwerk van experten.

Wij benaderen onze projecten niet als een klassieke projectontwikkelaar. Wij denken ook niet als de gemiddelde retailer. Elk project start met een kwalitatief onderzoek waarbij wij alle partijen proberen te begrijpen. Wij ontwikkelen een project als een dialoog en diepte-onderzoek waarbij luisteren centraal staat. Het bouwen van een gemeenschappelijke taal tussen de stakeholders is het fundament voor de creatie van een waardevol project. Als het fundament goed zit, volgt de verdere projectomschrijving en

–uitwerking met inbegrip van de bouwtrajecten

en financiële planning.

 

Wij zijn vastgoedfilosofen. Eerst denken, dan doen.

 

© Haymarket NV   •   Webdesign by King Arthur